ساب اکرومیالImpingment

Impingement ساب آکرومیال (گیرافتادن روتاتورکاف شانه)
چهار عضله ای که بازو را بالا و پایین می برند ( و تاندونهای آنها) همگی با هم به نام روتاتورکاف شناخته می شوند. این بافتها کاملا زیر سقف شانه بطور مرتب جاسازی شده اند. (سقف شانه یا زائده ای که آکرومیون نامیده می شود)

زایده اکرومیون (رنگ سبز)

اگر کاف ملتهب گردد یا بعضی بدشکلی های استخوانی در آکرومیون بوجود آید (که معمولا بصورت خارهای استخوانی می باشد) , روتاتورکاف و آکرومیون بطور مکرر بهم ساییده می شود و وضعیت دردناکی بنام ایمپینجمنت (Impingement) بوجود می آید.
هربار که بازو بالا آورده می شود کمی تماس بین تاندونها و بورسا (کیسه کوچکی حاوی مایع که در شانه بین تاندونها و آکرومیون وجود دارد و بالغزندگی خود اصطکاک را کاهش می دهد.) بوجود می آید و باعث درد و التهاب می گردد. تقریبا همه افراد در جاتی از ایمپینجمنت را تجربه می کنند که ناشی از فعالیتهای روزانه ای است که با حرکات بازوی بالاتر از شانه انجام گرفته است. گاهی امپینجمنت منجربه مشکلاتی جدی برای فرد مبتلا می گردد و فعالیتهای نرمال وی را مختل می نماید و در این صورت درمان لازم می باشد. هر وضعیتی که فضای بین آکرومیون و روتاتورکاف را کاهش دهد و یا وجود خارهای استخوانی, باعث تشدید ایمپینجمنت می گردد.
علل:
علل زمینه ای سندرم ایمپینجمنت ساب آکرومیون, چندگانه است اما اختلال یاعملکرد ضعیف روتاتورکاف شاید محملترین علت باشد. در شانه نرمال عملکرد هماهنگ عضلات روتاتورکاف از هر تماس غیرطبیعی بین سطوح استخوانی مقابل یکدیگر در فضای ساب آکرومیال جلوگیری می نماید. اختلال یاعملکرد ضعیف روتاتورکاف اغلب ناشی از تغییرات دژنراتیو بوده و یک پدیده وابسته به سن است (بالای ۴۰سال).
پیشگیری:
پرهیز از فعالیتهای شدید دست در حالی که بالای سر قرارگرفته است. تقویت عضلات شانه و قطع بازی و کار هنگام بروز درد می تواند پیشگیری کننده باشد.
درمان:
داروهای مسکن و ضدالتهاب و فیزیوتراپی که باعث تقویت و افزایش انعطاف پذیری شانه می گردد, می تواند تحریک پذیری را کاهش دهد. تزریق کورتون هم می تواند باعث کاهش التهاب و کنترل درد گردد.تا دو بار میتوان تزریق کورتون انجام داد و تا ۶ ماه میشود درمان غیر جراحی انجام داد .اگر بهبودی به دست نیامد باید درمان جراحی کرد.
روشهای جراحی:
دکمپرس کردن(برداشتن فشار) آرتروسکوپیک ساب اکرومیال که جراحی کلیدی در این بیماری است, زیر بیهوشی عمومی سبک و بلوک عصبی انجام می گردد و در این عمل خارهای استخوانی که با روتاتورکاف در تماس است برداشته می شود.

دیدگاه خود را بیان کنید