درباره من

 

دکتر ارسلان محمودیان زاده لردگان در استان چهار محال و بختیاری است.دوره پزشکی عمومی خود را در سال ۱۳۷۲ در دانشگاه پزشکی اصفهان آغاز کرد وپس از پایان آن در سال ۱۳۷۹و سپری کردن چند سال طبابت عمومی در سال ۱۳۸۴ وارد رشته تخصصی جراحی ارتوپدی اصفهان شد.پس از پایان دوره تخصص در سال ۱۳۸۸به مدت ۲ سال در شهر میناب در استان هرمزگان به خدمت مشغول شد و از آن زمان تاکنون نیز در شهر اصفهان مشغول به فعالیت حرفه ای میباشد.دو دوره تکمیلی فوق تخصصی جراحی شانه  را نیز در سالهای ۱۳۹۳و۱۳۹۵ در آلمان و سوییس به پایان رسانده است.

سوابق شغلی:

رتبه اول امتحان جامع علوم پایه دانشجویان پزشکی -۱۳۷۵

رتبه اول امتحان جامع پیش کارورزی دانشجویان پزشکی-۱۳۷۸

رتبه اول امتحان گواهینامه تخصصی ارتوپدی کشور-۱۳۸۸

رتبه دوم امتحان دانشنامه(بورد)تخصصی ارتوپدی کشور-۱۳۸۸

دوره تکمیلی فوق تخصصی جراحی شانه آلمان-۱۳۹۳-۱۳۹۴

دوره های تکمیلی جراحی زانو

دوره تکمیلی فوق تخصصی جراحی شانه سوییس۱۳۹۵-۱۳۹۶