مشکلات شانه شناگران

مشکلات شانه در شناگران

درد شانه شایعترین شکایت شناگران است که در ۴۰ تا ۹۰ درصد آنها دیده میشود به گونه ای که اصطلاحی  به  نام  “شانه شناگران” برای توصیف مشکلات شانه  این ورزشکاران وجود دارد.علت اصلی و آغازگر روند بیماری شانه ، حرکات تکراری و بیش از حد شانه درشناگران است که ممکن است به بیش از یک میلیون چرخش شانه در سال بیانجامد.

 

 

سیکل حرکات شانه در شناگران

Image result for swimming phases

 

این حرکات تکراری به همراه آمادگی ناکامل و ضعف ماهیچه ای اطراف کتف و تنه،(چون در همه ورزشها تنه وماهیچه های آن باید پایدار و باثبات باشند که انتقال نیرو بین اندامهای بالایی و پایینی به درستی انجام شود ) ، باعث  بروز ناهنجاریهایی در شانه  شناگران و در نتیجه  درد میشود که عمده  این ناهنجاریها به علت  ناپایداری شانه ، دیسکینزی اسکاپولا و ایمپینجمنت زیر اکرومیون میباشد که شامل موارد زیر است:

۱)آسیب و تورم بورس زیر آکرومیون(شایع)

۲)پارگی نسبی تاندن سوپرا ویا اینفراسپیناتوس(شایع)

۳)تورم تاندن سوپراسپیناتوس(شایع)

۴)ناپایداری شانه که ممکن است به اشکال زیر تظاهر یابد(شایع):

الف)آسیب و کندگی لابروم یا  ضایعات بانکارت

ب)ضایعه SLAP(آسیب لابروم بالایی در جای چسبیدن تاندن بایسپس)

ج)شلی زیاد کپسول مفصلی و هیپرلاکسیته

۵)آسیبهای مفصل اکرومیوکلاویکولار(نادر)

۶)آسیبهای سر دراز بایسپس(نادر)

۷)کشیدگی عصب سوپراسکاپولار(نادر)

۸)دیسکینزی اسکاپولا(شایع)

 

تشخیص علت درد شانه عمدتا با معاینه بالینی است اما رادیوگرافی و سونوگرافی و ام آر آی هم میتواند کمک کننده باشند.نکته ای که قابل توجه است این است که تشخیص “کشیدگی تاندنی یاعضلانی “یک عنوان کلی و مبهم است و جایی در تشخیص افتراقی علل درد شانه ندارد.

 

درمان                                                               

پس از تشخیص مناسب درمان آغازین نگهدارنده است و بهتر است هر چه زودتر آغاز شود چرا که هر چه کهنه تر شود   به   درمان مقاومتر میشود و ورزشکار مجبور میشود  زمان زیادتری از ورزش دور بماند . این درمان شامل استراحت فعال و کم کردن تمرینها چه  از نظر شدت و چه از نظر مدت است .

در طی این دوره مربی ورزشی شناگرنقش مهمی دارد چرا که باید به ورزشکار یاد بدهد که هنگام فاز pull     چرخش شانه  یا اندام بالایی به سوی داخل را کاهش دهد و در فاز

recovery زودترشانه را به خارج بچرخاند.علاوه بر اینها دست و بازو نباید خط وسط را قطع کند و آرنج در فازPull throughنباید بیفتد.

درمدت درمان نگهدارنده ورزشهای مخصوص اسکاپلاو  core body نیزباید انجام شوند.

دوره کوتاه مدت  داروهای  ضد التهابی و حتی تزریق  کورتون در بورس زیر اولکرانون ممکن است ضرورت یابد.

در مواردی که در مدت ۳ تا ۶ ماه پاسخ درمانی مناسب گرفته نشود باید جراحی

آرتروسکوپی انجام شود ودر صورت نیاز کندگیهای لابروم یا ضایعه SLAPترمیم شود.

پارگیهای نسبی سوپراسپیناتوس معمولا نیازی به ترمیم ندارند و تراشیده میشوند و بورس

 متورم زیر اولکرانون برداشته میشود و در صورت وجود ضایعات مفصل اکرومیوکلاویکولارنیز باید اصلاح شود.

 

دیدگاه خود را بیان کنید