سوال
حیدری asked 3 ماه ago

سلام خسته نباشید من شانه درد و گردن در شدید دارم چندجا رفتم گفتن مهره هاش فاصله اورده و دارو دادن و گردنبند اما جای دیگه که رفتم گفتن از اعصابته و.. اوناهم دارو دادن دوتا امپول سر شونه و گردنم زد اما فقط شب اول بهتر بودم باز بدشد  دردش خیلی شدیده …